ZLATÉ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY S JANOU!


ZLATÉ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY S JANOU! 

 

Ve Zlaté bráně budeme s dětmi tvořit! Na pasáži 2. patra u Človíčkova se s dětmi sejdeme jednu neděli v květnu a jednu neděli v červnu vždy mezi 15:00 - 17:00 hod., kdy se budeme věnovat těmto aktivitám: 

 

15. 5. 2022        KERAMIKA - výrobky z moduritu

  5. 6. 2022        VÝROBA STOJÁNKŮ NA TUŽKY A PASTELKY

 

Přijďte se s vašimi dětmi pobavit do Zlaté brány! Zpět na přehled akcí