Mimořádná pravidla ve ZLATÉ BRÁNĚ


Všechny návštěvníky prosíme o dodržování mimořádných pravidel při nákupech ve ZLATÉ BRÁNĚ!

- noste roušky

- dodržujte rozestupy 2 metry

- platí zákaz shromažďování

- zákaz konzumace potravin a nápojů v nákupním centru

Děkujeme, že jste zodpovědní. Zpět na přehled akcí