Děkujeme, že dodržujete mimořádná opatření!


Děkujeme, že jste při návštěvách ZLATÉ BRÁNY zodpovědní! Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 10. září 2020 opět zavedena povinnost zakrýt si při vstupu do vnitřních prostor dýchací cesty rouškou, ústenkou, respirátorem nebo šátkem.

Co dalšího můžete udělat?

- Dodržujte odstup 2 metry od ostatních.

- Pokud je to možné, používejte při placení kartu.Zpět na přehled akcí