0. P
1. P
2. P
Eskalátory    Výtah    Bankomaty    Dobíjecí kiosek   
- vstup z Dukelská brána    - vstup z Filipcovo nám.   
- vstup z Nám. Svatopluka Čecha   

ZB mapa 1
Eskalátory    Výtah   

Eskalátory    Výtah    WC   
Dětský koutek    Jídelní koutek